بستن
FA EN AR RU FR CHI

اولین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد

اولین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد


اولین نشست از پنجمین دوره هیأت ناتک عتف استان گیلان برگزار شد

اولین نشست از پنجمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان(ناتک عتف استان) با حضور اعضای حقوقی و حقیقی در دانشگاه گیلان برگزار شد. رئیس دانشگاه گیلان و رئیس هیأت ناتک عتف استان ضمن سپاس و قدردانی از زحمات اعضای سابق و آرزوی موفقیت برای اعضای جدید هیأت نظارت استانی اظهار امیدواری کردند هیأت ناتک استان با رویکرد حمایتی و نظارت دقیق بتواند موجب ارتقاء سطح کیفی آموزش عالی استان شود. در این نشست ترکیب اعضای کارگروه های تخصصی دانشگاه پیام نور و فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای و علمی و کاربردی، دانشگاه آزاد و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی تعیین شدند و گزارش گروه های بازدید از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی مطرح و در خصوص هر یک تصمیمات لازم اتخاذ شد. 

آدرس کوتاه :