بستن
FA EN AR RU FR CHI

بازدید از شانزده واحد آموزش عالی استان گیلان در آبان ماه 98

بازدید از شانزده واحد آموزش عالی استان گیلان در آبان ماه 98


  توسط گروه های اعزامی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت انجام شد

بازدید از شانزده واحد آموزش عالی استان گیلان در آبان ماه 98

 گروه‌های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های استان در آبان ماه 1398 از 8 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی ؛ 3 آموزشکده فنی و حرفه ای ؛ 2 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 3 مرکز دانشگاه پیام نور ، در مجموع از 16 مؤسسه آموزش عالی استان گیلان، بازدید کردند. 

آدرس کوتاه :