بستن
FA EN

بررسی آموزش غیرحضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

بررسی آموزش غیرحضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان


با حضور مسئولان دفاتر نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی استان انجام شد.

بررسی آموزش غیرحضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

نشست مسئولان دفاتر نظارت و ارزیابی زیر نظامهای آموزش عالی استان گیلان با حضور دبیر و اعضای دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان، نماینده ویژه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ،مسئول نظارت وارزیابی دانشگاه پیام نور، مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای استان ، مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی استان و مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در محل اتاق شورای دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست نماینده هر یک از زیر نظامهای آموزش عالی استان گزارشی از شیوه آموزش مجازی و برنامه های بهبود کیفیت آموزش غیرحضوری ، چگونگی نظارت بر انجام برنامه های آموزشی و ایجاد زیرساخت های مناسب در دانشگاه های خود را بیان کردند. در ادامه این نشست اعضای حاضر  ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه های استان در این نوع از آموزش، آخرین دستاوردها و یافته های علمی و تجربی خود را به منظور تبادل نظر و دستیابی به شیوه های مطلوب برای بهبود هر چه بیشتر آموزش غیر حضوری و رفع موانع و مشکلات آن ، ارائه کردند  

 

آدرس کوتاه :