بستن
FA EN AR RU FR CHI

بررسی عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی استان گیلان در شیوه آموزش غیر حضوری

بررسی عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی استان گیلان در شیوه آموزش غیر حضوری


در نشست هم اندیشی هیأت ناتک با رؤسای مؤسسات غیرانتفاعی انجام شد

بررسی عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی استان گیلان در شیوه آموزش غیر حضوری

نشست هم اندیشی هیأت ناتک استان با رؤسا و سرپرستان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی روز گذشته 18 خرداد 99 با حضور رؤسا و نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی برای بررسی شیوه های آموزش غیرحضوری در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست آقای دکتر محمدی دبیر هیأت ناتک استان گیلان ضمن تشریح آخرین دستورالعملها و بخشنامه های وزارت عتف و ستاد ملی کرونا از نمایندگان مؤسسات خواستند در خصوص فعالیت های غیرحضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، نحوه برگزاری کلاسها در بستر اینترنت و چگونگی برگزاری امتحانات و ارزیابی دانشجویان در نیمسال جاری توضیح دهند. در ادامه هر یک از اعضای حاضر روند آموزش غیرحضوری و برنامه مؤسسه خود را برای برگزاری امتحانات و کلاسهای عملی  توضیح دادند. در این جلسه از مؤسسات خواسته شد ضمن رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی و با در نظر گرفتن شرایط دانشجویان به گونه ای عمل شود که کمیت و کیفیت آموزش در سطح مطلوبی حفظ و ضوابط و مقررات آموزش عالی به صورت کامل اجرا شود. همچنین مقرر شد به منظور اعمال نظارت و ارزیابی از عملکرد مؤسسات در زمینه آموزش غیرحضوری، امکان دسترسی الکترونیکی  ارزیابان هیأت ناتک استان به سایت ها و صفحات مجازی حاوی تولید محتوای درسی آنان فراهم شود.

 

آدرس کوتاه :