بستن
FA EN AR RU FR CHI

عرض تسلیت به آقای دکتر محمدی دبیر هیأت نظارت استانی

عرض تسلیت به آقای دکتر محمدی دبیر هیأت نظارت استانیعرض تسلیت به آقای دکتر محمدی دبیر هیأت نظارت استانی

همکار ارجمند جناب آقای دکتر مهرداد محمدی

دبیرمحترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان

مدیر محترم دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان

ضایعه درگذشت پدر گرامی‏تان را به جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم آمرزش و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.                   

 

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گیلان

کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان

آدرس کوتاه :