بستن
FA EN AR RU FR CHI

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد


با حضور اعضای حقیقی و حقوقی

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور دکتر رضی ، رئیس دانشگاه و رئیس شورا؛ معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی ، دانشجویی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا و اعضای حقیقی در تاریخ 98/7/24 در اتاق شواری دانشگاه برگزار شد. در این نشست ابتداء دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه گزارشی از فعالیت شش ماهه این دفتر از جمله ارزیابی عملکرد مدیران بخشهای مختلف دانشگاه ، آغاز اجرای فرایند ارزیابی درونی با همکاری 5 گروه آموزشی منتخب و سایر فعالیت ها ارائه کرد و در ادامه مواردی در خصوص ادامه فعالیت ها ، از جمله نظرسنجی ازدانشجویان در باره عملکرد بخشهای مختلف دانشگاه از طریق سایت دانشگاه و ارزیابی عملکرد کارکنان از طریق نظرسنجی از ارباب رجوع مطرح شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.

آدرس کوتاه :