بستن
FA EN AR RU FR CHI

هرگونه فعالیت آموزشی "مؤسسه چتر دانش "در استان گیلان غیرقانونی است

هرگونه فعالیت آموزشی "مؤسسه چتر دانش "در استان گیلان غیرقانونی است


به استناد نامه دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت عتف

هرگونه فعالیت آموزشی "مؤسسه چتر دانش "در استان گیلان غیرقانونی است

به اطلاع شهروندان استان گیلان می رساند فعالیت مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش برای برگزاری آزمون ها و کلاسهای آموزشی و آمادگی آزمون وکالت در استان گیلان غیر قانونی است. داوطلبان به شرکت در این نوع کلاسها لازم است ضمن خودداری از نام نویسی در کلاسهای این مؤسسه که به طور مخفی و تحت لوای اسامی دیگر در استان فعالیت می کند ، برای اطلاع از مؤسسات مجاز با شماره تلفن 33690871 یا 33691077 دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ، مستقر در دانشگاه گیلان، تماس بگیرند و یا مراتب را از طریق این سایت پیگیری نمایند.

آدرس کوتاه :