بستن
FA EN AR RU FR CHI

کارگاه بررسی چالشها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه برگزار شد

کارگاه بررسی چالشها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه برگزار شد


با حضور نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی استان گیلان

کارگاه بررسی چالشها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه برگزار شد

به منظور هم‌اندیشی ، توانمندسازی و هماهنگی مسئولان سازمان نظام وظیفه استان ، مدیران آموزش و مسئول امورمشمولین دانشگاه گیلان و همچنین مسئولان آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی استان گیلان، به همت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با همکاری مدیریت امور آموزشی دانشگاه گیلان اولین "کارگاه بررسی چالش ها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان گیلان" در روز دوشنبه 98/11/14 در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این کارگاه ابتداء آقای دکتر محمدی دبیر هیأت نظارت استانی به اهمیت برگزاری چنین کارگاه هایی که موجب توانمندسازی کارشناسان خدمات آموزشی مؤسسات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد ، اشاره کردند و در ادامه سروان مهدی غلامی و ستوان یکم مهدی پیش بین از مسئولان سازمان نظام وظیفه کشور در استان، آقای دکتر افراخته معاون دانشجویی دانشگاه گیلان و دبیر کمیسیون موارد خاص و همچنین آقای هادی امیری مسئول امور مشمولین دانشگاه گیلان به نکاتی در زمینه نظام وظیفه و الزامات صدور معافیت های تحصیلی و نیز مسائل مربوط به طرح پرونده های دانشجویی در کمیسیون موارد خاص اشاره کردند. نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی استان نیز به طرح دیدگاه های خود و مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه هستند پرداختند. در این کارگاه حاضران ضمن مرور آخرین مقررات و بخشنامه های مربوط به نظام وظیفه و طرح پرسش و پاسخ و تبادل نظر در خصوص بهترین راه ها برای اجرای کامل قوانین نظام وظیفه ، بر تعامل بیشتر عوامل دست اندرکار امور نظام وظیفه آموزش عالی استان تأکید کردند.

آدرس کوتاه :