بستن
FA EN

گواهینامه های MBA و DBA مدرک تحصیلی دانشگاهی محسوب نمی شوند

گواهینامه های MBA و DBA مدرک تحصیلی دانشگاهی محسوب نمی شوند


قابل توجه ادارات، سازمان ها و دستگاه های اجرایی

گواهینامه های MBA و DBA مدرک تحصیلی دانشگاهی محسوب نمی شوند

 به اطلاع سازمان ها ، ادارت، و تمامی دستگاهی اجرایی می رساند که بر اساس اعلام معاونت آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری گواهینامه های پایان دوره های DBA (تحت عنوان دکترای حرفه ای کسب و کار) و MBA   ( تحت عنوان کارشناسی ارشد حرفه ای کسب و کار ) به هیچ عنوان با مدارک مرسوم دانشگاهی معادل و همتراز نبوده و صرفا برای اتمام پایان دوره کوتاه مدت صادر می شود و ارزش استخدامی ندارد. سازمان ها و دستگاهی که چنین گواهینامه هایی را به عنوان مدراک مرسوم دانشگاهی می پذیرند می بایست تبعات قانونی آن را نیز بپذیرند. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری هیچ مسئولیتی در این زمینه ها ندارد و دستگاه های می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر با دفتر آموزش های غیردولتی تماس بگیرند.

آدرس کوتاه :