اصلاعیه مهم در باره تحصیل در دوره های MBA و DBA

12 11 2016
کد خبر : 3942696
تعداد بازدید : 148
http://guilan.ac.ir/nezarat/audiences/%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-mba-%D9%88-dba/
دسته بندی :
خبرها