اعضای حقیقی شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان منصوب شدند

11 04 2022
کد خبر : 3944399
تعداد بازدید : 1502

بنا به پیشنهاد مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و طی حکمی از سوی دکتر فرید نجفی سرپرست دانشگاه گیلان، اعضای حقیق شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان به شرح ذیل منصوب شدند.
1. دکتر سید روح الله کاظمی بازاردهی عضو محترم هیات علمی دانشکده مهندسی مکانیک
2. دکتر رامین نقدی عضو محترم هیات علمی دانشکده منابع طبیعی
3. دکتر حبیب الله سمیع زاده عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم کشاورزی
4. دکتر اسماعیل عزیزپور عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم ریاضی
5. دکتر سیده اکرم رخشنده نیا عضو محترم هیات علمی دانشکده علوم انسانی


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.