دکتر پیمان غیاثوند، عضو هیأت علمی دانشگاه پیام نور

دکتر محمد روستائی علی مهر عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر پریسا صداقتی ، عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

دکتر فرنوش قنبریان، مسئول دفتر نظارت دانشگاه فرهنگیان