بازدید از 19 واحد آموزش عالی استان گیلان در آذر ماه 98

22 12 2019
کد خبر : 3943761
تعداد بازدید : 8

گروه‌های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های استان در آذر ماه 1398 از 6 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی- غیر انتفاعی ؛  7 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 3 مرکز دانشگاه پیام نور ، 2 مرکز علمی-کاربردی و 1 مؤسسه آموزش عالی آزاد و در مجموع از 19 مؤسسه آموزش عالی استان گیلان بازدید کردند. 


دسته بندی :
اخبار