با حکم رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت، دبیر هیات استانی گیلان ابقاء شد

18 03 2018
کد خبر : 3942500
تعداد بازدید : 62

در حکمی که از سوی دکتر سعدان زکایی، رئیس مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف صادر شد، دکتر مهرداد محمدی، عضو هیئت‌علمی دانشگاه گیلان در سمت دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری استان گیلان ابقا شد.

لازم به ذکر است دکتر مهرداد محمدی دانشیار دانشکده علوم کشاورزی از سال ۱۳۹۲ دبیر هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم تحقیقات و فناوری گیلان می‌باشد.

سایر اعضای هیات استانی گیلان نیز به شر ح ذیل میباشد:

ردیف

نام و نام خانوادگی

نوع عضویت

سمت

۱

دکتر احمد رضی

حقوقی

رئیس هیأت استانی

۲

دکتر فرهاد شیرینی

حقوقی

نایب رئیس هیأت استانی

۳

دکتر مهرداد محمدی

حقوقی

دبیر هیأت استانی

۴

دکتر سیدضیاءالدین میرحسینی

حقوقی

معاون پژوهش و فناوری

۵

خانم دکتر فاطمه کریمی

حقوقی

معاون فرهنگی و اجتماعی

۶

دکتر منصور افشار محمدیان

حقیقی

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

۷

دکتر سعید پورزینلی

حقیقی

عضو هیأت علمی دانشگاه گیلان

۸

دکتر پیمان غیاثوند

حقیقی

نماینده دانشگاه پیام نور

۹

دکتر علیرضا آکوشیده

حقیقی

نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای

۱۰

دکتر عباس صادقی

حقیقی

نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی

۱۱

خانم شیریندخت حبیب زاده

حقیقی

نماینده دانشگاه فرهنگیان

دسته بندی :
خبرها