تماس با ما

30 06 2015
کد خبر : 3943434
تعداد بازدید : 10

شماره مستقیم  و فکس:    33690871  013

E-mail: nezarat@guilan.ac.ir

شماره دانشگاه : 8-33690274  013   شماره های داخلی:

نام

نام خانوادگی

  شماره تلفن داخلی

 گلنار

کیانی     2065   

عبداله

اکباتان

 2177

33691077

منیره پورقاسمی

 2063

دسته بندی :
page