دانشگاه گیلان

01 07 2015
کد خبر : 3943644
تعداد بازدید : 16
 
نام واحدآموزشی نشانی شماره تماس
علوم ریاضی رشت خیابان نامجو 013-33333901
علوم پایه رشت خیابان نامجو 013-33343630-5
ادبیات و علوم انسانی کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین- پردیس دانشگاه گیلان 013-33690274-8
علوم کشاورزی کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین پردیس دانشگاه گیلان 013-33690274-8
فنی و مهندسی کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین پردیس دانشگاه گیلان 0131-6690274-8
معماری و هنر کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین پردیس دانشگاه گیلان 013-33690274-8
تربیت بدنی و علوم ورزشی کیلومتر 5 جاده رشت به قزوین 013-33690255-7
منابع طبیعی صومعه سرا میدان انتظام 013-44323599-3024
واحد (پردیس )بین الملل کیلومتر 5 جاده زیباکنار منطقه آزاد بندر انزلی 013-33443888-9
پژوهشکده گیلان شناسی رشت میدان انتظام خیابان شیون فومنی 0131-4243888-9
دسته بندی :
page