مؤسسات غیر مجاز در حوزه آموزش عالی استان گیلان

صدورمدارک DBA و MBA مؤسسه ماهان و نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی در گیلان غیرقانونی است

16 06 2019
کد خبر : 3945051
تعداد بازدید : 132

به اطلاع عموم شهروندان می رساند بر اساس اعلام مرکز نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموش عالی کشور تنها مؤسسات مجاز به فعالیت در حوزه آموزش عالی آزاد استان گیلان مؤسسات علوم و فنون کادوس و مهر نیکان می باشند، بنابراین مؤسسه آموزش عالی آزاد ماهان که محدوده فعالیت آن صرفاً استان تهران بوده و همچنین نمایندگی مرکز آموزش بازرگانی گیلان با ادعای همکاری با مؤسسه آموزش عالی آزاد کاوشگران فردای روشن تهران و شرکت توسعه تجارت مدیران تعالی منطقه آزاد انزلی مجاز به فعالیت در حوزه آموزش عالی استان گیلان نیستند و برگزاری کلاسهای MBA و DBA توسط این مراکز در استان گیلان غیرقانونی است و کلیه مدارک صادره در این حوزه فاقد اعتبار می باشد. همچنین مدارکی که این مؤسسات قبل از این صادر کرده اند غیرقانونی است و تبعات صدور و همچنین بهره برداری از آن بر عهده صادرکنندگان و استفاده کنندگان از این مدارک جعلی خواهد بود.


دسته بندی :
اطلاعیه

خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.