غیرقانونی بودن فعالیت دو مرکز و مؤسسه آموزشی در گیلان

14 11 2018
کد خبر : 3943134
تعداد بازدید : 22
http://guilan.ac.ir/nezarat/audiences/%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A4%D8%B3%D8%B3%D9%87/  
دسته بندی :
خبرها