نشست شورای نظارت و ارزیابی استانی برگزار شد

12 06 2016
کد خبر : 3942756
تعداد بازدید : 64
        نشست شورای نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان با حضور رئیس دانشگاه گیلان به عنوان رئیس شورای نظارت استانی و سایر اعضای شورا روز چهارشنبه مورخ 1395/03/19 در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست ابتدا گزارشی از وضعیت آموزش عالی استان ارائه گردید سپس گزارش نهایی عملکرد واحدهای دانشگاه پیام نور گیلان ، دانشگاه علمی و کاربردی و همچنین واحدهای دانشگاه فنی و حرفه ای استان به اطلاع حاضران رسید و مورد بررسی و بحث و تبادل نظر قرار گرفت که پس از جمع بندی مقرر شد گزارش عملکرد این واحدهای دانشگاهی استان به مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت وعلوم ، تحقیقات و فناوری ارسال شود.
دسته بندی :
خبرها