نشست هیأت نظارت آموزش عالی استان برگزار شد

31 01 2022
کد خبر : 3944458
تعداد بازدید : 1728

پنجمین نشست از پنجمین دوره هیأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با حضور اعضای حقوقی و حقیقی، روز یکشنبه 10/11/1400 در محل اتاق شواری دانشگاه برگزار شد. در این نشست سرپرست دانشگاه و سرپست هیأت نظارت استانی ضمن خوش آمدگویی به حاضران و معرفی اعضای جدید حقوقی هیأت و تأکید بر اهمیت امر نظارت و ارزیابی دانشگاه در بهبود و ارتقاء کیفیت آموزشی عنوان کردند فعالیت های نظارتی باید اثرات ملموسی بر عملکرد دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان داشته باشد. درادامه این نشست آخرین وضعیت و گزارش عملکرد پردیس های امام علی (ع) و بنت الهدی صدر دانشگاه فرهنگیان و واحدها و مراکز دانشگاه پیام نور استان گیلان مطرح و نقاط قوت و ضعف و راه های برون رفت از مشکلات پیش رو واحدهای آموزشی استان مورد بررسی قرار گرفت و پیشنهادهای لازم برای بهبود و ارتقاء کیفیت این دو نهاد آموزشی در استان ارائه شد.

 


دسته بندی :
خبرها
اخبار

خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.