نشست کارگروه تخصصی دانشگاه علمی کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای برگزار شد

15 01 2022
کد خبر : 3944489
تعداد بازدید : 1984

کارگروه تخصصی دانشگاه های علمی کاربردی و فنی و حرفه‌ای  هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان  با حضور اعضاء: خانم دکتر خدائی و  آقایان دکتر مهرداد محمدی، دکتر علی شمس ناتری، مهندس محسن نعمتی و عبداله اکباتان در تاریخ 1400/10/20 دراتاق شواری دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست ابتداء نمایندگان دانشگاه علمی-کاربردی و دانشگاه فنی و حرفه ای استان آخرین وضعیت فعالیت دانشگاه های خود را گزارش کردند و در ادامه کاربرگ‌های بازدید ج عملکردی مراکز آموزشی این دو دانشگاه استان مطرح و بررسی شد و درخصوص هر یک  تصمیمات لازم اتخاذ گردید. 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.