هشدار به همشهریان در باره تحصیل در مراکز و مؤسسات غیر معتبر

30 08 2016
کد خبر : 3942726
تعداد بازدید : 67
http://guilan.ac.ir/nezarat/audiences/%D9%87%D8%B4%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9/
دسته بندی :
خبرها