هیأت نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه گیلان در جمع برترین های مراکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور

25 07 2015
کد خبر : 3942908
تعداد بازدید : 24

بر اساس بررسی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی و  زارت علوم از عملکرد هیأت های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان ها در سال 1393 ، هیأت نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه گیلان،  در مقایسه با عملکرد سایر هیأت های نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان های کشور "سطح خوب" را احراز و در ردیف نخست نتایج ارزیابی عملکردی  هیأت های نظارت استان های کشور قرار گرفت. مدیریت مرکز نظارت و ارزیابی وزارت علوم ضمن تبریک این موفقیت به دانشگاه گیلان مراتب تشکر و قدرانی خود را از هیأت نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه گیلان اعلام کردند.

شایان ذکر است دفتر نظارت و ارزیابی استانی دانشگاه گیلان، به عنوان دانشگاه جامع استان، وظیفه نظارت و ارزیابی بر عملکرد مراکز آموزش عالی استان گیلان را بر عهده دارد که بر اساس این وظیفه ضمن بازدید از این مراکز، گزارش تحلیلی خود را از نظام آموزش عالی استان ، به وزارت علوم اعلام می نماید.

دسته بندی :
خبرها