چهارمین نشست از چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

23 01 2019
کد خبر : 3943059
تعداد بازدید : 25

چهارمین نشست از چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان با حضور رئیس و دیگر اعضای در تاریخ 10 دی ماه 1397 در دانشگاه گیلان برگزارشد. در این نشست برنامه بهبود کیفیت هیأت نظارت استانی برای سال 1398 و همچنین ایجاد کارگروه همکاری دستگاه های دولتی برای پیگشیری از جرایم آموزش عالی در استان گیلان و وضعیت برخی از مؤسسات آموزش عالی استان تصمیم گیری شد.

دسته بندی :
خبرها