کارگاه آشنایی عملیاتی با سامانه آموزش عالی کشور در دانشگاه گیلان برگزار شد.

06 01 2018
کد خبر : 3942576
تعداد بازدید : 36

کارگاه  "آشنایی عملیاتی با سامانه آموزش عالی کشور"  به همت دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان و با همکاری گروه مطالعات، برنامه ریزی، آمار و اطلاع رسانی مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور در تاریخ 14 دیماه 1396 در دانشگاه گیلان برگزار گردید.

در این کارگاه ابتدا آقای دکتر محمدی مدیر دفتر نظارت دانشگاه و دبیر هیأت نظارت استانی به تبیین اهداف برگزاری کارگاه و تشریح اهمیت تکمیل سامانه آموزش عالی پرداختند و در ادامه آقای دکتر صفری رئیس گروه مطالعات، برنامه ریزی، آمار و اطلاعات مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی کشور فرایند کار با سامانه و نحوه تکمیل اطلاعات از فعالیت های آموزشی و پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی را طی دو نشست جداگانه توضیح داده و در پایان به پرسش ها و مشکلات مطرح شده از سوی نمایندگان دانشگاه های و مؤسسات آموزش عالی پاسخ دادند.

در این کارگاه علاوه بر کارشناسان بخشهای مختلف دانشگاه گیلان، نمایندگان 21 دانشگاه و مؤسسه آموزش عالی فعال در سطح استان گیلان نیز شرکت داشتند.

   
دسته بندی :
خبرها