کارگاه ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت در دانشگاه گیلان برگزار شد

27 01 2018
کد خبر : 3942515
تعداد بازدید : 33

کارگاه « ارزیابی درونی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت گروه آموزشی» با حضور مدیران گروه های مختلف آموزشی در 4 و 5 بهمن ماه 1396 در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد.

در ابتدای این کارگاه رئیس دانشگاه گیلان ضمن بر شمردن اهمیت امر نظارت و ارزیابی عملکردها و ترویج فرهنگ ارزیابی، برنامه محوری گروه های آموزشی را یکی از راه های ارتقاء کیفیت آموزشی و پژوهشی دانستند و با توجه به تصویب سند راهبردی توسعه دانشگاه از مدیران خواستند برنامه های توسعه و ارتقاء گروه های را مطابق با این سند تنظیم نمایند. در ادامه مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه  برنامه های دفتر در زمینه ارزیابی و تضمین کیفیت و اهمیت و ضرورت انجام ارزیابی درونی گروه ها و برنامه کارگاه را تشریح کردند

سپس آقای دکتر نیستانی ، مدیر نظارت و ارزیابی دانشگاه های دولتی مرکز نظارت و ارزیابی وزارت عتف  ضمن قدردانی ازحضور رئیس دانشگاه ومشارکت مدیران گروه ها به تبیین و تشریح برنامه مرکز نظارت برای بسط و گسترش فرهنگ ارزیابی ، به خصوص ارزیابی درونی پرداختند و به معیارهای کیفی و شیوه های علمی و عملی ارزیابی درونی برای تدوین برنامه های بهبود کیفیت آموزشی گروه ها اشاره کردند.

در ادامه برای آشنایی مدیران گروه ها با شیوه های عملی فرایند ارزیابی درونی، برنامه کارگاه با تشکیل دو کارگروه تخصصی دنبال شد و حاضران ضمن بحث و بررسی و تبادل نظرو برشمردن مشکلات، تنگناها و مسائل مختلف گروه های آموزشی خود برای هر یک راه حلهای عملی و کاربردی ارائه دادند.

دسته بندی :
خبرها