با حضور نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی استان گیلان

کارگاه بررسی چالشها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه برگزار شد

04 02 2020
کد خبر : 3944750
تعداد بازدید : 14

به منظور هم‌اندیشی ، توانمندسازی و هماهنگی مسئولان سازمان نظام وظیفه استان ، مدیران آموزش و مسئول امورمشمولین دانشگاه گیلان و همچنین مسئولان آموزشی مؤسسات غیرانتفاعی استان گیلان، به همت هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با همکاری مدیریت امور آموزشی دانشگاه گیلان اولین "کارگاه بررسی چالش ها و راهکارها در اجرای مقررات نظام وظیفه در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی استان گیلان" در روز دوشنبه 98/11/14 در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این کارگاه ابتداء آقای دکتر محمدی دبیر هیأت نظارت استانی به اهمیت برگزاری چنین کارگاه هایی که موجب توانمندسازی کارشناسان خدمات آموزشی مؤسسات و در نتیجه بهبود کیفیت خدمات آموزشی خواهد شد ، اشاره کردند و در ادامه سروان مهدی غلامی و ستوان یکم مهدی پیش بین از مسئولان سازمان نظام وظیفه کشور در استان، آقای دکتر افراخته معاون دانشجویی دانشگاه گیلان و دبیر کمیسیون موارد خاص و همچنین آقای هادی امیری مسئول امور مشمولین دانشگاه گیلان به نکاتی در زمینه نظام وظیفه و الزامات صدور معافیت های تحصیلی و نیز مسائل مربوط به طرح پرونده های دانشجویی در کمیسیون موارد خاص اشاره کردند. نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی استان نیز به طرح دیدگاه های خود و مشکلاتی که در این زمینه با آن مواجه هستند پرداختند. در این کارگاه حاضران ضمن مرور آخرین مقررات و بخشنامه های مربوط به نظام وظیفه و طرح پرسش و پاسخ و تبادل نظر در خصوص بهترین راه ها برای اجرای کامل قوانین نظام وظیفه ، بر تعامل بیشتر عوامل دست اندرکار امور نظام وظیفه آموزش عالی استان تأکید کردند.


دسته بندی :
اخبار

خبر های مهم

ناشر الأصول

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.