گروه های بازدید هیأت نظارت استان از چند مرکز آموزش عالی شهرهای رشت و انزلی بازدید کردند.

19 11 2018
کد خبر : 3943119
تعداد بازدید : 17
گروه های اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز های  23 ، 24 و 26 پنجش آبان ۹۷ از دو مرکز دانشگاه فرهگیان در رشت، مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی کوشیار و سردار جنگل رشت و واحد دانشگاه آزاد بندر انزلی بازدید کردند
دسته بندی :
خبرها