آیین نامه ها و بخشنامه های دفتر نظارت و ارزیابی

30 06 2015
کد خبر : 3943419
تعداد بازدید : 75
آیین نامه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت علوم، تحقیقات و فناوری آیین نامه نحوه نظارت بر فعالیت مؤسسات آموزش عالی غیردولتی غیر انتفاعی شاخص های ارزیابی آموزش عالی آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت دفاتر نظارت و ارزیابی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  
دسته بندی :
page