توسط گروه های اعزامی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت انجام شد

بازدید از شانزده واحد آموزش عالی استان گیلان در آبان ماه 98

01 12 2019
کد خبر : 3943776
تعداد بازدید : 62

 گروه‌های بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در استان گیلان متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه‌های استان در آبان ماه 1398 از 8 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی ؛ 3 آموزشکده فنی و حرفه ای ؛ 2 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 3 مرکز دانشگاه پیام نور ، در مجموع از 16 مؤسسه آموزش عالی استان گیلان، بازدید کردند. 


دسته بندی :
خبرها