بازدید گروه اعزامی هیأت نظارت استانی از دانشگاه پیام نور فومن شفت و غیر انتفاعی کادوس و سیمای دانش

28 10 2018
کد خبر : 3943164
تعداد بازدید : 19
گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز چهارشنبه 2 آبان 97 از واحدهای فومن و شفت دانشگاه پیام نور و در روز شنبه 5 آبان 97 از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی وغیردولتی کادوس و سیمای دانش ، مستقر در شهر رشت بازدید کردند
دسته بندی :
خبرها