بازدید گروه اعزامی هیأت نظارت استانی از دانشگاه پیام نور آستارا و غیر انتفاعی دامون فومن

19 10 2018
کد خبر : 3943179
تعداد بازدید : 22

بر اساس برنامه مدون هیأت نظارت استانی برای بازدید های دوره ای از واحدها و مراکز آموزش عالی استان در زیر نظامهای فعال در استان ، گروه های اعزامی این هیأت  در روز چهارشنبه 97/07/25 از دانشگاه آزاد آستارا و در  روز پنجشنبه  97/07/26 از مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی - غیر دولتی دامون فومن بازدید کردند

دسته بندی :
خبرها