بازدید گروه اعزامی هیأت نظارت استانی از دو مؤسسه غیرانتفاعی در رشت و واحد دانشگاه آزاد رودبار

05 12 2018
کد خبر : 3943089
تعداد بازدید : 19
گروه اعزامی هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان، متشکل از اعضای هیأت علمی و کارشناسان دانشگاه،  در روز پنجشنبه 8 آذر ۹۷ از  مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی راهبرد شمال و احرار در شهرستان رشت و در روز شنبه 10 آذر 97 از دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودبار بازدید کردند
دسته بندی :
خبرها