با حضور مسئولان دفاتر نظارت و ارزیابی زیرنظامهای آموزش عالی استان انجام شد.

بررسی آموزش غیرحضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی استان

31 05 2021
کد خبر : 3944550
تعداد بازدید : 1289

نشست مسئولان دفاتر نظارت و ارزیابی زیر نظامهای آموزش عالی استان گیلان با حضور دبیر و اعضای دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان، نماینده ویژه دانشگاه آزاد اسلامی استان گیلان ،مسئول نظارت وارزیابی دانشگاه پیام نور، مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فنی و حرفه ای استان ، مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی استان و مسئول نظارت و ارزیابی دانشگاه فرهنگیان در محل اتاق شورای دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست نماینده هر یک از زیر نظامهای آموزش عالی استان گزارشی از شیوه آموزش مجازی و برنامه های بهبود کیفیت آموزش غیرحضوری ، چگونگی نظارت بر انجام برنامه های آموزشی و ایجاد زیرساخت های مناسب در دانشگاه های خود را بیان کردند. در ادامه این نشست اعضای حاضر  ضمن بررسی و ارزیابی عملکرد دانشگاه های استان در این نوع از آموزش، آخرین دستاوردها و یافته های علمی و تجربی خود را به منظور تبادل نظر و دستیابی به شیوه های مطلوب برای بهبود هر چه بیشتر آموزش غیر حضوری و رفع موانع و مشکلات آن ، ارائه کردند  

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.