در نشست هم اندیشی هیأت ناتک با رؤسای مؤسسات غیرانتفاعی انجام شد

بررسی عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی استان گیلان در شیوه آموزش غیر حضوری

08 06 2020
کد خبر : 3944704
تعداد بازدید : 25

نشست هم اندیشی هیأت ناتک استان با رؤسا و سرپرستان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی روز گذشته 18 خرداد 99 با حضور رؤسا و نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی برای بررسی شیوه های آموزش غیرحضوری در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست آقای دکتر محمدی دبیر هیأت ناتک استان گیلان ضمن تشریح آخرین دستورالعملها و بخشنامه های وزارت عتف و ستاد ملی کرونا از نمایندگان مؤسسات خواستند در خصوص فعالیت های غیرحضوری دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، نحوه برگزاری کلاسها در بستر اینترنت و چگونگی برگزاری امتحانات و ارزیابی دانشجویان در نیمسال جاری توضیح دهند. در ادامه هر یک از اعضای حاضر روند آموزش غیرحضوری و برنامه مؤسسه خود را برای برگزاری امتحانات و کلاسهای عملی  توضیح دادند. در این جلسه از مؤسسات خواسته شد ضمن رعایت دقیق پروتکلهای بهداشتی و با در نظر گرفتن شرایط دانشجویان به گونه ای عمل شود که کمیت و کیفیت آموزش در سطح مطلوبی حفظ و ضوابط و مقررات آموزش عالی به صورت کامل اجرا شود. همچنین مقرر شد به منظور اعمال نظارت و ارزیابی از عملکرد مؤسسات در زمینه آموزش غیرحضوری، امکان دسترسی الکترونیکی  ارزیابان هیأت ناتک استان به سایت ها و صفحات مجازی حاوی تولید محتوای درسی آنان فراهم شود.

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.