دانشگاه فنی و حرفه ای

01 07 2015
کد خبر : 3943584
تعداد بازدید : 195
نام واحدآموزشی نشانی شماره تماس
آموزشکده فنی و حرفه ای شهید خدادادی بندر انزلی بندر انزلی  - 013-44420011
آموزشکده فنی و حرفه ای( پسران) شهید دکتر چمران رشت رشت  - بلوار شهید افتخاری- 013-33548884
آموزشکده فنی و حرفه ای (دختران)دکتر معین رشت رشت - 013-33440084
آموزشکده فنی و حرفه ای سید الشهدا (ع) رستم آباد رودبار- رستم آباد- 013-34672157
آموزشکده فنی و حرفه ای تربیت دبیر فنی صومعه سرا صومعه سرا - 013-44328223
آموزشکده فنی و حرفه ای پسران آستانه اشرفیه (امام جعفر صادق (ع)) آستانه اشرفیه- 013-42129324
آموزشکده فنی و حرفه ای شهید رجائی لاهیجان لاهیجان  - 013-42338224
دسته بندی :
page