با حضور رؤسا و سرپرستان برگزار شد

دومین نشست هم اندیشی هیأت ناتک با مؤسسات غیرانتفاعی استان

11 11 2020
کد خبر : 3944611
تعداد بازدید : 1960

دومین نشست هم اندیشی هیأت ناتک استان با رؤسا و سرپرستان مؤسسات آموزش عالی غیردولتی-غیرانتفاعی روز 20 آبان 99 با حضور رؤسا و نمایندگان مؤسسات غیرانتفاعی برای بررسی شیوه ‏های آموزش غیرحضوری در سال تحصیلی جدید در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست مسئولان هر یک از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی استان به تشریح عملکرد و برنامه های مؤسسه خود در زمینه آموزش غیرحضوری پرداختند. در ادامه این نشست مقرر شد به منظور فراهم کردن امکان نظارت و ارزیابی عملکرد مؤسسات برای کارشناسان و ارزیابان هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان در سامانه هایی که برای آموزش غیرحضوری استفاده می کنند شناسه کاربری و گذرواژه تعریف نمایند. همچنین رعایت دقیق دستورالعملهای بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا و بخشنامه های وزارت عتف مورد تأکید قرار گرفت.

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.