عرض تسلیت به آقای دکتر محمدی دبیر هیأت نظارت استانی

19 01 2021
کد خبر : 3944580
تعداد بازدید : 1656

همکار ارجمند جناب آقای دکتر مهرداد محمدی

دبیرمحترم هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان

مدیر محترم دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان

ضایعه درگذشت پدر گرامی‏تان را به جنابعالی و سایر بازماندگان تسلیت عرض کرده و برای آن مرحوم آمرزش و علوّ درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت داریم.                   

 

هیأت نظارت و ارزیابی آموزش عالی استان گیلان

کارکنان دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.