فعالیت مؤسسه پایشگران پارسیان در حوزه آموزش عالی استان گیلان غیرقانونی است.

مؤسسه پایشگران پارسیان فاقد مجوز فعالیت در حوزه آموزش عالی است

09 06 2020
کد خبر : 3944673
تعداد بازدید : 143

به اطلاع شهروندان محترم گیلانی و دانشجویان دانشگاه و مؤسسات آموزش عالی می رساند مؤسسه ای که به نام پایشگران پارسیان برای برگزاری دوره های کوتاه مدت در استان فعال شده فاقد مجوز فعالیت در حوزه آموزش عالی است و گواهی های صادره توسط این مؤسسه مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و آموزش عالی کشور نیست . از این رو به تمامی علاقمندان به مهارت آموزی و تحصیل در دوره های کوتاه مدت بالاتر از سطح متوسطه و دارندگان مدارک رسمی دانشگاهی توصیه می شود از ورود و ثبت نام در این دوره ها خود داری نمایند و در صورت تمایل می توانند از طریق دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آزاد اقدام کنند.


دسته بندی :
اخبار
اطلاعیه

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.