با حضور اعضای حقیقی و حقوقی

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار شد

20 10 2019
کد خبر : 3944841
تعداد بازدید : 17

نشست شورای نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور دکتر رضی ، رئیس دانشگاه و رئیس شورا؛ معاونان آموزشی و تحصیلات تکمیلی، پژوهشی و فناوری، فرهنگی ، دانشجویی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی و دبیر شورا و اعضای حقیقی در تاریخ 98/7/24 در اتاق شواری دانشگاه برگزار شد. در این نشست ابتداء دبیر شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه گزارشی از فعالیت شش ماهه این دفتر از جمله ارزیابی عملکرد مدیران بخشهای مختلف دانشگاه ، آغاز اجرای فرایند ارزیابی درونی با همکاری 5 گروه آموزشی منتخب و سایر فعالیت ها ارائه کرد و در ادامه مواردی در خصوص ادامه فعالیت ها ، از جمله نظرسنجی ازدانشجویان در باره عملکرد بخشهای مختلف دانشگاه از طریق سایت دانشگاه و ارزیابی عملکرد کارکنان از طریق نظرسنجی از ارباب رجوع مطرح شد و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.