نشست کارگروه نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاداسلامی گیلان برگزار شد

08 01 2018
کد خبر : 3942546
تعداد بازدید : 27

نشست کارگروه ارزیابی عملکرد واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی گیلان با حضور دبیر هیأت نظارت و ارزیابی و تضمین کیفیت استانی و مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه گیلان، همچنین معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گیلان و اعضای گروه و کارشناسان دفتر، در دانشگاه گیلان برگزار شد.

در این نشست نتایج بازدید گروه های اعزامی دفتر نظارت از وضعیت آموزشی ، پژوهشی، فرهنگی و فضای فیزیکی واحدهای 15 گانه دانشگاه آزاد اسلامی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

دسته بندی :
خبرها