به استناد نامه دفتر آموزشهای غیردولتی وزارت عتف

هرگونه فعالیت آموزشی "مؤسسه چتر دانش "در استان گیلان غیرقانونی است

20 10 2019
کد خبر : 3944871
تعداد بازدید : 145

به اطلاع شهروندان استان گیلان می رساند فعالیت مؤسسه آموزش عالی آزاد چتر دانش برای برگزاری آزمون ها و کلاسهای آموزشی و آمادگی آزمون وکالت در استان گیلان غیر قانونی است. داوطلبان به شرکت در این نوع کلاسها لازم است ضمن خودداری از نام نویسی در کلاسهای این مؤسسه که به طور مخفی و تحت لوای اسامی دیگر در استان فعالیت می کند ، برای اطلاع از مؤسسات مجاز با شماره تلفن 33690871 یا 33691077 دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت ، مستقر در دانشگاه گیلان، تماس بگیرند و یا مراتب را از طریق این سایت پیگیری نمایند.


دسته بندی :
اطلاعیه

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.