برگزاری کارگاه آشنایی با امور ثبت نام ، نظام وظیفه و فارغ التحصیلی دانشگاه فنی و حرفه ای

کارگاه آشنایی با امور ثبت نام و فارغ التحصیلی آموزشکده های فنی و حرفه ای استان گیلان برگزار شد

17 07 2019
کد خبر : 3944991
تعداد بازدید : 17

به منظور افزایش کیفیت خدمات آموزشی و جلوگیری از بروز مشکلات اداری برای دانشجویان، اولین کارگاه آشنایی با فرآیند ثبت نام، نظام وظیفه و ثبت سوابق و فارغ التحصیلی دانشجویان واحدهای مختلف دانشگاه فنی و حرفه ای استان گیلان، روز گذشته 25 تیر 1398 در دانشگاه گیلان برگزار شد. در این کارگاه که توسط دبیرخانه هیأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) استان گیلان برگزار شد کارشناسان شاغل در آموزشکده های فنی و حرفه ای شهرهای مختلف استان گیلان با فرایند و الزامات قانونی انجام امور ثبت نام ، مشمولان نظام وظیفه و نیز شیوه های صحیح در تشکیل پرونده ها و امور فارغ التحصیلی آشنا شدند.

 


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.