کارگاه آشنایی با مقررات آموزشی و پژوهشی برای اعضای هیأت علمی جدید برگزار شد

15 06 2019
کد خبر : 3945036
تعداد بازدید : 54

دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه گیلان در راستای وظایف سازمانی و هم چنین به منظور ارتقاء و بهبود کفیت آموزشی و پژوهشی دانشگاه، کارگاه آشنایی با مقررات، قوانین و دستورالعملهای آموزشی، پژوهشی و نیز شیوه صحیح تدریس را برای اعضای هیأت علمی جدید برگزار کرد.

در این کارگاه که اعضای هیأت علمی جذب شده در سال 97 حضور داشتند مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، مدیر تحصیلات تکمیلی و دبیر جذب و مدیر امور پژوهشی به ارائه مطالب پرداختند.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.