در راستای توانمند سازی همکاران دبیرخانه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استان

کارگاه توانمندسازی اعضای شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی برگزار شد

09 07 2019
کد خبر : 3945006
تعداد بازدید : 54

اولین کارگاه در دوره جدید شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت (ناتک) استان گیلان ، روز گذشته با حضور اعضای این شبکه در سالن شورای حوزه ریاست دانشگاه گیلان برگزار شد. در این کارگاه ضمن بررسی و مرور آیین نامه ها ، کاربرگها و دستورالعملهای مربوطه شیوه های نوین بازدید از زیرنظامهای مختلف آموزش عالی استان ارائه گردید و حاضران ضمن تبادل نظر و اشتراک تجربیات با نحوه بازدید و جمع آوری داده ها و تحلیل و گزارش وضعیت آموزش عالی استان آشنا شدند.

شبکه کارشناسان و اعضای هیأت علمی ناتک استان گیلان متشکل از اعضای هیأت علمی دانشگاه های استان و کارشناسان با تجربه در حوزه خدمات آموزشی و پژوهشی و نظارت و ارزیابی است که براساس آیین نامه مصوب، ذیل هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان دوره جدید فعالیت خود را از سال جاری آغاز کرده است.


دسته بندی :
خبرها

خبر های مهم

Asset Publisher

06 07 2022

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار شد

اولین جلسه کارگروه نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت امور پژوهشی و فناوری دانشگاه در 9 صبح مورخ 1401/04/14 با حضور آقایان دکتر محمد علی صالحی، دکتر علی مرتضی پور، دکتر شاهد حسن پور، دکتر آریا باباخانی و سروش اسمعیل زاده در دفتر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه برگزار گردید. در این جلسه به بررسی و شناسایی نقاط قوت، ضعف، پتانسیل ها و فرصت های موجود در دانشگاه در بخش پژوهش پرداختند. همچنین در جلسه برسیاست های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه در خصوص شفاف سازی و الحاق مستندات، مدارک و قراردادهای پژوهشی، تاکید بر پایان نامه های تقاضا محور، حمایت از تولید محصولات مستخرج شده از پایان نامه ها و طرح های پژوهشی ، حرکت به سوی تولید دانش فنی با استفاده از ظرفیت های استانی در امور پژوهشی؛ تاکید شد. همچنین در این جلسه با تصمیم اعضای محترم کارگروه، جناب آقای دکتر شاهد حسن پور به عنوان دبیر کارگروه انتخاب گردیدند.