گروه های اعزامی هیأت نظارت استانی در آذر ماه 97 از 11 مؤسسه آموزش عالی استان بازدید کردند

29 12 2018
کد خبر : 3943074
تعداد بازدید : 18
گروه های بازدید کننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان  متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه های استان در آذر ماه 1397 از  2 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 9 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی  بازدید کردند.
دسته بندی :
خبرها