گروه های اعزامی هیأت نظارت در دیماه 97 از 13 موسسه آموزش عالی استان گیلان بازدید کردند

26 01 2019
کد خبر : 3943044
تعداد بازدید : 275
گروه های بازدید کننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت عتف استان گیلان  متشکل از اساتید و کارشناسان دانشگاه های استان در دی ماه 1397 از  5 واحد دانشگاه آزاد اسلامی و 1 مؤسسه آموزش عالی غیردولتی-غیر انتفاعی؛ 2 مؤسسه آموزش عالی آزاد؛ 2 مرکز علمی و کاربردی؛ 3 آموزشکده فنی و حرفه ای ، مجموعاً 13 مرسسه ، بازدید کردند.
دسته بندی :
خبرها