اعضای هیأت نظارتی استانی

29 06 2015
کد خبر : 3943704
تعداد بازدید : 27

اعضای جدید هیأت نظارتی استانی (انتصاب سال 1396):

1- دکتر احمد رضی ، عضو حقوقی، رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت استانی

2- دکتر فرهاد شیرینی، عضو حقوقی، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه ،نائب رئیس هیأت نظارت استانی

3- دکتر مهرداد محمدی، عضو حقوقی ، مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه، دبیر هیأت نظارت استانی

4- دکتر سید ضیاءالدین میرحسینی ، عضو حقوقی، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه گیلان

5- دکتر فاطمه کریمی، عضو حقوقی ، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه گیلان

6- دکتر منصور افشار محمدیان، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

7- دکتر سعید پورزینلی ، عضو حقیقی ، دانشیار دانشگاه گیلان

8- دکتر پیمان غیاثوند ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه پیام نور

9- دکتر علیرضا آکوشیده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فنی و حرفه ای 10- دکتر عباس صادقی ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه جامع علمی-کاربردی 11- شیریندخت حبیب زاده ، عضو حقیقی ، نماینده دانشگاه فرهنگیان
دسته بندی :
page