اولین نشست چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان گیلان برگزار شد.

16 01 2018
کد خبر : 3942530
تعداد بازدید : 150

اولین نشست چهارمین دوره هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان با ریاست آقای دکتر رضی رئیس دانشگاه و رئیس هیأت نظارت ، ارزیابی و تضمین کیفیت استان گیلان، معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه و  دبیر هیأت استانی، به عنوان  اعضای حقوقی و همچنین نمایندگان دانشگاه پیام نور ، دانشگاه علمی-کاربردی، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه فنی و حرفه ای  و اعضای حقیقی دانشگاه گیلان برگزار شد. در این نشست که صبح روز سه شنبه 26 دیماه 1396 در دانشگاه گیلان برگزار گردید ابتداء رئیس دانشگاه گیلان از زحمات اعضای قبلی هیأت قدردانی کردند و  ضمن خیر مقدم به اعضای جدید به تبیین جایگاه و نقش نظارت و ارزیابی در تحقق اهداف اموزش عالی در استان پرداختند و از اعضا خواستند با جدیت و پشتکار و با به کارگیری از همه ظرفیت ها موجود در آیین نامه زمینه های رشد و ارتقاء کیفی آموزش عالی استان را فراهم نمایند.

در ادامه جلسه دبیر هیأت استانی ضمن معرفی اعضای جدید ، آیین نامه جدید هیأت نظارت استانی را مطرح و مفاد آن را برای اعضاء تشریح نمودند ، سپس اعضای کارگروه های پنجگانه، شامل : کارگروه دانشگاه های دولتی و پیام نور ؛ کارگروه دانشگاه آزاد ؛ کارگروه مؤسسات غیرانتفاعی و آموزش عالی آزاد ؛ کارگروه فنی و حرفه ای و علمی _کاربردی  و کارگروه مؤسسات پژوهشی تعیین شدند . همچنین گزارش گروه های اعزامی نظارت و ارزیابی  از عملکرد مؤسسات غیر انتفاعی استان مطرح شد و وضعیت هر کدام مورد بررسی قرار گرفت که پس از بحث و تبادل نظر تصمیمات لازم اتخاذ شد.

دسته بندی :
خبرها