ادعای سطح یک بودن برخی از مؤسسات آموزش عالی غیرانتفاعی فاقد اعتبار است

13 08 2018
کد خبر : 3943239
تعداد بازدید : 8

اخیرا مشاهده شده برخی از مؤسسات آموزش عالی در سطح شهرستان رشت و شهرستانهای دیگر استان با طرح ادعای سطح یک بودن اقدام به تبلیغات گسترده میدانی و رادیو و تلویزیونی کرده اند تا از این طریق بتوانند نظر دواطلبان ورود به دانشگاه ها را جلب نمایند.

به اطلاع عموم شهروندان محترم استان گیلان می رساند. ادعاهای مطرح شده در تبلیغات این مؤسسات وجاهت قانونی ندارد و هر گونه سطح بندی مؤسسات از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و هیأت استانی نظارت،  ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت عتف ، مستقر در دانشگاه گیلان ،فاقد اعتبار علمی و غیر قابل استناد است.

دسته بندی :
audiences